Question

Hur förvaras Ac3 Comfort?

Ac3 Comfort bör förvaras i rumstemperatur. Flaskan får ej utsättas för direkt solljus, punkteras eller brännas då det är en tryckbehållare.