Question

Vilken åldersgräns gäller för behandling med Ac3 Comfort?

Det finns ingen åldersgräns men flaskan ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.